Loading color scheme

Teniszpálya katalógus: Kampány: zászlóbontás, közös nyilatkozat

Kampány: zászlóbontás, közös nyilatkozat

Az elnökválasztásra is invitál a június 12-i tisztújító MTSZ-közgyűlésre szóló meghívó, noha a poszt még be van töltve ... Feltételezve, hogy lemond, s hogy nem kandidál újra, Szűcs Lajos közel egy évtizede őrzött pozíciója tehát megüresedik. A jelölőbizottság péntekig gyűjti a neveket. Nem tőlük hallani, de lehetséges utódjaként az elmúlt hetekben felröppent a politikus Lázár János, Bánki Erik és Fürjes Balázs, a volt teniszező Lányi András, a korábbi MTSZ-elnök Patay László neve is. Az egykori Davis Kupa-játékos Bardóczky Kornélhivatalosan is bejelentette, a szakma képviseletében pályázik az elnöki pozícióra - derült ki három teniszes Facebook-csoport szombati kampánykezdő megbeszélésén.

Íme a csoportok szakmai alapú megújulást szorgalmazó közös nyilatkozata. 

A szombat délután Budapesten tartott nyilvános találkozó érdekessége, hogy betoppant Juhász Gábor jelenlegi MTSZ-főtitkár is, aki a meglepett résztvevők kérdéseire igyekezett választ adni, s gyorsan távozott is az összejövetelről.

A Vidéki Tenisz, a Teniszezők a Teniszért és a Tiszta Tenisz elnevezésű Facebook csoportok több mint harminc helyszíni és jónéhány on-line résztvevőjének csaknem négy órán át tartó tanácskozása végén az alábbi nyilatkozatot tették közzé:

SZAKMAI ALAPÚ MEGÚJULÁS

Május 30-án a Vidéki Tenisz, a Teniszezők a Teniszért és a Tiszta Tenisz mozgalmak kezdeményezésére közös egyeztetésre került sor, amely után az alábbi nyilatkozatot adják ki a résztvevők:

 • Köszönet jár a kormányzatnak azért, hogy 2013-ban kiemelt státuszba helyezte a teniszt, és azóta a sportágunk jelentős forrásokban részesül. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a státuszt a jövőben is meg tudja őrizni a magyar tenisz.
 • Kérjük a kormány partnerségét a Magyar Tenisz Szövetség pénzügyi konszolidációjának hatékony és racionális végrehajtásában.
 • Teljes mértékben elhatárolódunk a szövetség korábbi, súlyos költségvetési hiányt okozó működési anomáliáitól, és azoktól, akik ebben bármilyen aktív vagy passzív szerepet vállaltak.
 • Kérjük a szövetség új vezetését, hogy a sportállamtitkársággal folytatott egyeztetések során helyezzék előtérbe azt a jogos sportszakmai igényt, hogy a korábbi évekkel ellentétben a sportágunkra szánt források jelentősebb része a szakmai programokra és a klubok, műhelyek támogatására legyen fordítva.
 • Kérjük a tagszervezeti lista nevekkel, címekkel, szavazati arányokkal való nyilvános közzétételét az MTSZ hivatalos weboldalán. Ezt az aktuális tisztújító közgyűlés időpontjának közelsége miatt legkésőbb június 2-án éjfélig kérjük megtenni. Ezen túlmenően az alapszabály rendelkezik arról is, hogy határidőre jeleznie kell a tagszervezeteknek, hogy részt vesznek-e az aktuális közgyűlésen. Amint ez a határidő lejár, kérjük ezt a listát is közzétenni a hivatalos oldalon, hogy pontosan lehessen tudni, kik lesznek a közgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevői. Ezek az első lépései egy lehetséges megújulásnak, a bizalom helyreállításának, valamint ez adhatja meg a közgyűlés hiteles lebonyolításának lehetőségét.
 • A Magyarországra tervezett nemzetközi teniszversenyek megrendezése kapcsán a sportdiplomáciai szempontok és az országimázs fontossága mellett a pénzügyi ráfordítás minden esetben legyen összhangban az adott verseny szakmai értékével, a saját felnőtt élsportolóink fejlődési szempontjaival, illetve a magyar utánpótlásteniszre gyakorolt hatásával. A helyszínek kiválasztása kapcsán fontos, hogy a rendezéshez szükséges beruházások döntő része maradandóan is szolgálja a magyar tenisz fejlődését.
 • A vidéki tenisz felzárkóztatása kiemelt stratégia legyen az új szövetségi vezetés számára. A vidéki bázisok támogatása és a régiós központok mihamarabbi létrehozása elengedhetetlen feladat.
 • A műhelytámogatások (akár infrastruktúra, akár szakmai) odaítélése objektív és transzparens módon, pályázati úton történjen, a folyamat és a döntés pedig az MTSZ hivatalos honlapján dokumentálva legyen. Az előkészítés minden esetben a szakmai bizottság ajánlása alapján történjen.
 • Az utánpótláskorú játékosok támogatása, valamint a felnőtt válogatott sportolókkal kötött profi szerződések megkötése szintén objektív és transzparens módon, egységes szabályok és elvárások mentén történjen, a szakmai bizottság ajánlásai szerint. Az MTSZ honlapján ez is legyen nyilvánosságra hozva és dokumentálva.
 • A szenior- amatőr- kerekesszékes, beach- SO- és más társszakágak is méltó anyagi és erkölcsi megbecsülésben részesüljenek, ezzel is segítve ezen közösségek minőségi működését, népszerűsítését.
 • A Nemzeti Edzésközpont szerepét újra kell definiálni, működését átláthatóvá tenni és az eddigieknél sokkal nagyobb arányban a klubok, műhelyek, válogatott sportolók és eredményes szakemberek szolgálatába állítani.
 • Kérjük a kormány által felkért Vasas SC, valamint az általa felkért munkacsoportok részéről kidolgozott Nemzeti Teniszpark sportszakmai koncepciójának újbóli napirendre tűzését, annak érdekében, hogy minél hamarabb egy minden szempontból méltó központja épülhessen a magyar tenisznek.
 • Alapelvként olyan elnökjelöltet, elnökségi tagokat és vezető tisztségviselőket támogatunk, akik nem voltak részesei az elmúlt évek vezetésének, döntéshozói testületeinek, emellett pedig:

                versenyzőként és/vagy szakemberként eredményesek voltak a hazai vagy a nemzetközi teniszéletben.

                és/vagy a gazdasági szférában, szponzorok megnyerésében eredményesen tudják képviselni a magyar teniszt.

                és/vagy a kormány és a sportállamtitkárság felé a szükséges érdekérvényesítés mellett tudják képviselni a sportágunkat.

 • A fenti szempontok figyelembevételével az egyeztetésen résztvevők közös szakmai elnökjelöltje: Bardóczky Kornél, többszörös magyar bajnok, a magyar Davis Kupa-csapatban leghosszabb ideig (15 éven keresztül) szereplő egykori játékos, jelenleg eredményes szakember.
 • Öt bizottság/munkacsoport felállítását javasoljuk a Magyar Tenisz Szövetségen belül, annak érdekében, hogy a sportág valamennyi szegmense megfelelő képviseletet kapjon az elnökségi döntések előkészítésénél:

             a/ Megyei Bizottság: a megyei szövetségek elnökeiből állna, akik az adott megye tagszervezeteit képviselnék.

             b/ Szakmai Bizottság: edzői érdekképviselet, amely olyan szakemberekből állna, akik már neveltek ki válogatott sportolókat.

             c/ Sportolói Bizottság: sportolói érdekképviselet, amely olyan sportolókból állna, akik ifi vagy felnőtt korosztályban eredményesek.

             d/ A Társszakágak Bizottsága: a beach, a kerekes, az SO, a szenior és az amatőr területek képviselőiből állna, s ezen szakágak szélesebb körű elfogadtatását, megbecsülését tekintené feladatának.

             e/ Játékvezetői és versenybírói bizottság: az aktív és nagy tapasztalattal rendelkező játékvezetők és bírók alkotnák ezt a testületet, akik gyakorlati észrevételeikkel tudnák segíteni a szakmai bizottság és az elnökség                        döntéseit.

 • A jelenlegi alapszabály 7 fős elnökséget határoz meg, amelybe a június 12-i közgyűlésen a vidéki tenisz képviseletében két személyt (a keleti országrészből Hajnal Istvánt, a nyugati országrészből dr. Hajba Csabát) jelölnénk, továbbá egy női és egy férfi korábbi top100-as magyar teniszezőnek is tagjává kell válnia az elnökségnek, erre a jelöltjeink Kapros Anikó és Sávolt Attila. A jövő heti egyeztetéseket követően további elnökségi, illetve ellenőrző testületi tagokra is javaslatokat teszünk. Hosszabb távon pedig indokoltnak látnánk 7 főről 9 főre emelni az elnökség létszámát.
 • A Jelölő Bizottságot arra kérjük, hogy a jelölési határidő lejárta után rögtön tegyék közzé a Magyar Tenisz Szövetség hivatalos weboldalán a különböző tisztségekre jelöltek listáját.
 • A Magyar Tenisz Szövetség tiszteletbeli elnöki pozíciója egy nemzetközileg is kiemelkedően sikeres egykori teniszező számára legyen felajánlva. Első javaslatként női vonalon Temesvári Andreát, férfivonalon pedig Taróczy Balázst javasoljuk felkérni. Ez a státusz kiválóan alkalmas a magyar tenisz nemzetközi sportdiplomáciai képviseletére is.

Kérünk minden olyan klubvezetőt, szakembert, korábbi és jelenlegi játékost, aki a magyar tenisz teljes megtisztulása és szakmai alapon történő megújulása mellett áll, csatlakozzon célkitűzéseinkhez, programunkhoz!